CONTACTO


Associació per la Formació Continuada en Dermatologia
c / Moià, 1, 6º 1ª
08006 Barcelona
España

Secretaría Técnica
Núria Bosch
Tel. +34 628 033 643